Portal Web

Comitetului Director, stabileste conform OMS nr.921/2006, si propune managerului spre aprobare, regulile privind comunicarea cu presa scrisă și mijloacele mass-media, limitele și competențele diferitelor categorii de funcții în acest sens, accesul mijloacelor media în spital și la pacient sau informațiile acestuia, regulile de comunicare cu instituțiile sanitare și administrative cu care interferează în îndeplinirea obiectivelor sale generale, inclusiv cu asociațiile de pacienți care își exprimă dorința de a fi în contact cu spitalul.

Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca"