Portal Web

Conditii de internare

Asistenta medicala in spitalul nostru se acorda in regim de:
a) spitalizare continua;
b) spitalizare de zi

Criteriile de internare care trebuie respectate sunt:
1. diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu;
2. tratamentul nu poate fi aplicat in conditiile asistentei medicale ambulatorii, pacientul este greu deplasabil / nedeplasabil.
3. Afectiunile pentru care se interneaza pacientul si corespund profilului sectiei care il interneaza.
4. Internarea se face din motivul …..
5. Sa nu fie urgenta psihiatrica.
6. Internarile se fac conform programarilor pe sectii pana la ora 13.00.

Internarea bolnavilor se face pe baza:

a. biletului de trimitere emis medicul de familie / medicului specialist
b. buletinului de identitate sau altui act care sa ateste identitatea
c. dovezii de asigurat a pacientului.

Repartizarea bolnavilor in sectie, pe saloane, se face avandu-se in vedere natura, gravitatea bolii sau sexul, cu asigurarea masurilor de profilaxie a infectiilor interioare.

In cazuri deosebite, cu avizul medicului sef al sectiei se poate aproba internarea bolnavului cu insotitor.
Bolnavul poate fi transferat dintr-o sectie in alta sau dintr-un spital in altul, asigurandu-i-se in prealabil, in mod obligatoriu, locul si documentatia necesara daca este cazul, mijlocul de transport.

In sectiile de specialitate de baza se pot interna bolnavi cu afectiuni din specialitatile inrudite, asigurandu-se asistenta medicala corespunzatoare afectiunii.

Cum dovedesc calitatea de asigurat?
Documente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat
• Copii in varsta de pana la 18 ani– Act de identitate, daca nu realizeaza venituri din munca.
• Elevii, ucenicii peste varsta de 18 ani si sub 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi.
• Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni – Act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.
• Studentii daca nu realizeaza venituri din munca – Act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi.
• Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social – Act de identitate, act doveditor ca provine din sitemul de protectie a copilului, declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social.
• Somer – Act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de – AJOFM.
• Beneficiar de ajutor social – Act de identitate si adeverintaeliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conformLegii nr. 416/2001.
• Persoane cu handicap – Act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, si a documentului eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.
• Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini si apatrizii care se afla temporat in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporat in tara) – Act de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.
• Salariat – Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate.
• Persoana fizica autorizata (PFA) – Act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS.
• Persoana fizica fara venit obligata sa se asigure – Act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit.
• Pensionar– Act de identitate si ultimul cupon/talon de pensie.
• Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.) – Act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos) si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele dinpensii.
• Detinutii politici – Certificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990.
• Eroii Revolutiei din decembrie 1989 – Certificatul de erou al Revolutiei.
• Veterani de razboi – Legitimatia de veteran.
• Femeile insarcinate,daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate si adeverinta medicala si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
• Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara – Act de identitate si certificatului de nastere acopilului si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
• Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau dinalte surse – Act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate.
• Coasiguratul – Act de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul. Pot fi coasigurati urmatarele categorii de persoane sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.
• Militarii – care satisfac serviciul militar in termen – Act deidentitate si adeverinta eliberata de unitatile militare competente.
• Persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105,113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri – Adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
• Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca – Act de identitate si adeverinta emisa de angajator.
• Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii – Act de identitate si adeverinta eliberata in acest sens de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
• Cetatenii straini si apatrizii- care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania – Act de identitate (pasapoarte) si document eliberat de Casa de Asigurari de Sanatate.
Daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat.
Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.

Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca"