Portal Web
Negociere fără publicare : Furnizare Alimente Invitație de participare la procedura de atribuire a contractului de Furnizare Alimente prin procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, în conformitate cu prev art. 104, alin. (1), lit. c) din legea 98/2016 privind achizițiile publice. Valoare estimată a achiziției: 367 373.60 lei fără T.V.A.Data…
Read More
Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca"