↑ Inapoi la Management spital

Print this Page

Plan de management

Pentru fisier in format PDF click aici.

P L A N   D E   M A N A G E M E N T

 

I. MANDAT 

Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca” este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale spitalicesti din gama serviciilor de recuperare, cronice, paliative si asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice. De asemenea spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.

Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca” dispune de o structură complexă de 5 specialităţi, dotare cu aparatură medicală corespunzătoare, personal specializat, având amplasament şi accesibilitate pentru teritoriul din jur, insumand 50 de localitati (municipii, orase si comune) si o populatie de 2.300.000 de locuitori, pentru municipiul Bucuresti si judetul Ilfov; pentru regiunea Sud – Muntenia (care cuprinde judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova si Teleorman) sunt aproximativ 450 de localitati si o populatie de 3.400.000 de locuitori.  

 

II. VIZIUNE 

Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca” urmăreşte imbunatatirea stării de sanatate a populaţiei si realizarea un sistem de sanatate modern si eficient, compatibil cu sistemele de sanatate din Uniunea Europeana, pus permanent in slujba cetateanului.

Spitalul va trebui sa-si gandeasca viitorul nu numai la nivel de supravieţuire ci si ca ofertant de servicii diversificate si de calitate pentru utilizatorii din ce in ce mai diverşi si cu noi asteptari.

 

III. MISIUNE

Misiunea reflecta scopul Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca”, respectiv:

–                    de a excela in furnizarea de servicii de calitate pacientilor, intr-o atmosfera prietenoasa si un ambient placut;

–                    implementarea de solutii concrete pentru asigurarea educarii continue a personalului medical;

–                    asigurarea de conditii optime pentru desfasurarea unui act medical de calitate, atat preventiv cat si de diagnostic si tratament;

–                    orientarea catre pacient, prin identificarea nevoilor si asteptarilor acestuia.

Serviciile medicale asigurate sa fie calitativ superioare, astfel incat sa fie preferate in fata altora atat in sistemul sanitar cat si in comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională;

Profilaxia bolilor transmisibile si netransmisibile prin campanii de informare a populaţiei cu privire la factorii de risc privind diverse afecţiuni.

 

IV. VALORI COMUNE.

–          respectarea dreptului la ocrotirea sanatatii populaţiei;

–          garantarea calitatii si siguranţei actului medical;

–          creşterea rolului serviciilor preventive;

–          asigurarea accesibilitatii la servicii,

–          respectarea dreptului la libera alegere si a egalitatii de sanse;

–          aprecierea competentelor profesionale si încurajarea dezvoltării lor;

–          transparenta decizionala.

 

V. ANALIZA MEDIULUI INTERN

Denumire spital: Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca”

Sediu spital: Bucuresti, sos. Berceni nr.12, sector 4

Numar specialitati: 5, respectiv:

 1. 1.      Geriatrie si gerontologie
 2. 2.      Oncologie cronici si ingrijiri paliative
 3. 3.      Recuperare neurologie
 4. 4.      Medicina interna cronici
 5. 5.      Recuperare medicina fizica si balneologie

Tip de spital: cod CAEN 8622 – activitati de asistenta medicala specializata; cod CAEN 8690 – activitati referitoare la sanatate; boli cronice

Adresa / ordin de aprobare a structurii, inclusiv cele de modificare a structurii:

–          Ordin MS nr.969/28.06.2010 si nr.1284/30.08.2011;

–          Adresele MS:        

 • nr.XI/A/46690/RL/988/22.09.2011;
 • nr.XI/A/31163,3170,332415/CSA/7527,7538/01.07.2011;
 • nr.XI/A/12148/CV/799/31.05.2012;

–          Hotararea CGMB nr.248/20.12.2011

 

A. Structura functionala a Spitalului de Boli Cronice „Sf. Luca”:

–          Sectia recuperare neurologie                                                                    56 paturi

–          Sectia oncologie cronici ingrijiri paliative                                                 60 paturi

–          Sectia clinica geriatrie si gerontologie                                                      80 paturi

–          Sectia medicina interna cronici                                                                 50 paturi

–          Sectia recuperare, medicina fizica si balneologie                                      45 paturi

                                                            TOTAL:                                              291 paturi

                                    Spitalizare de zi                                                                       10 paturi

                                                            TOTAL                                               301 paturi

            Alte compartimente medicale:

–          Farmacie

–          Sterilizare

–          Laborator analize medicale

–          Laborator radiologie si imagistica medicala

–          Serviciu anatomie patologica:

 • Histopatologie
 • Prosectura

–          Laborator recuperare, medicina fizica si balneologie – baza de tratament

–          Serviciu de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale

–          Ambulatoriul integrat cu cabinete de specialitate:

 • Medicina interna
 • Geriatrie si gerontologie
 • Recuperare medicina fizica si balneologie
 • Neurologie

Aparat functional:

–          Administrativ

–          Contabilitate

–          RUNOS

–          Bloc alimentar

–          Spalatorie

 

B. Patrimoniu si dotare

Spitalul functioneaza in mai multe cladiri, in conformitate cu schita din fig.1,astfel:

–          sectiile cu paturi functioneaza intr-o cladire cu mai multe corpuri (corp A, corp C si corp E,  fig.1), cu subsol, parter si 4 etaje; in aceeasi cladire cu spitalul functioneaza complexul de servicii socio-medicale al municipiului Bucuresti, impartit in doua camine de batrani/doua corpuri de cladire (corp B – caminul Sf. Ioan si corp H – caminul Sf. Dumitru, fig.1); in acest imobil este amenajat si blocul alimentar comun spitalului si complexului de servicii medico-sociale;

–          administratia spitalului functioneaza intr-o cladire separata (ad-tiv, fig.1), doar parter, aflata in curtea interioara-spate a spitalului;

–          tot in curtea interioara din spatele spitalului functioneaza si spalatoria (corp F, fig.1), intr-un corp separat;

–          in curtea din spatele spitalului se mai afla adapostul pentru persoane fara locuinte (homeless, fig.1), in care sunt cazate – atat pe timpul iernii cat si pe timpul verii – persoane fara adapost din municipiul Bucuresti.

fig.1

 

 

 

Inventarul patrimoniu – Aparatura medicală de performanta detinuta:

Tip

Marca

An achizitie

Instalatie radiologica cu un post scopie-grafie DuoDiagnost; Philips

2002

Sistem osteodensitometrie Discovery Hologic

2012

Aparat ultrasonic cardiovascular Gold Esaote

2009

Ecograf multidisciplinar stationar Logiq GE Medical Systems

2012

Ecograf Megas GPX Esaote

2005

Doppler vascular Doppy

2010

Analizor automat VSH  

2010

Analizor automat VSH  

2012

Analizot cu accesorii Immulite

2009

Analizor automat de microbiologie Microscan

2011

Analizor automa electroforeza  

2012

Analizor automat hematologie Hemolyzer 5

2011

Analizor semiautomat bacteriologie Micronaut Skan Sistem

2012

Cititor de stripuri de urina  

2012

Analizor coagulare Syxnex CA 560

2010

Analizor hematologie Pentra 60

2009

Analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate  

2012

Sterilizator automat cu abur capacitate medie Sterivap 636

2008

 

C. Resurse umane

Personalul medical este reprezentat de un număr de 18 medici si personal medical cu studii superioare, 78,5 asistenţi medicali, personal auxiliar sanitar 92, personal administrativ si deservire 48,5.

 

Tabel nr.1 – Situatia personalului medical

Categorie personal

Nr.posturi normate     2012

Nr. posturi ocupate

2012

% acoperire cu personal

2012

Medici

17,5

13

72,22

Personal mediu sanitar

88

78,5

78,89

Personal auxiliar sanitar

134

92

25,37

Personal medical cu studii superioare

5,5

5

90,91

Total

 

188,5

 

 

 

Tabel nr.2 – Indicatori de structura a  resurselor umane

 

Categorie de indicator

DENUMIRE INDICATOR

Valori medii nationale

2012

Indicatori de structura a resurselor umane Proportia medicilor din totalul personalului

7,11

5,48

Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului

52,42

40,72

Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical

16,71

18,65

 

Tabel nr.3 – Situatia personalului nemedical

 

Categorie personal

Nr. posturi ocupate in 2012

Statisticieni, registratori

5

T.E.S.A.

18

Muncitori

18,5

Paza, curieri, secretar-dactilograf

0

Bloc alimentar

7

Total

48,5

 

D. Resurse financiare

Indicatorii economico financiari pe ultimii 4 ani

 

Categorie de indicator

DENUMIRE INDICATOR

2012 [%]

C. Indicatori economico-financiari

Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat;

77,78

Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului;

25,40

Procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul ministerului sănătăţii cu această destinaţie;

30,94

Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului;

20,23

Costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie;

 

Procentul veniturilor proprii* din totalul veniturilor spitalului

0,26

Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat;

77,48

 

*sintagma “venituri proprii” înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile obţinute de spital, exclusiv cele obţinute în contractul cu casa de asigurări de sănătate).

 

E. Activitatea clinica

Spitalul are ca teritoriu de deservire municipiul Bucuresti (cu .72,62% din cazuri) şi celelalte judeţe (cu 27,38% din cazuri).

 

 1. 1.      DISTRIBUTIA GEOGRAFICA A ACTIVITATII SPITALULUI

Judetul de provenienta 

Nr. cazuri 2012

%

BUCURESTI

6.988

72,62

ALTE JUDETE

2.635

27,38

TOTAL

9.623

100,00

 

 

 1. 2.      DISTRIBUŢIA ACTIVITĂŢII CLINICE PE SECTII

Sectia

% cazuri spitalizate 2012

GERIATRIE SI GERONTOLOGIE

16,25%

1.564

ONCOLOGIE CRONICI-INGRIJIRI PALIATIVE

52,99%

5.099

RECUPERARE NEUROLOGICA

11,35%

1.092

MEDICINA INTERNA CRONICI

13,34%

1.284

RECUPERARE MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE

6,07%

584

TOTAL

100,00%

9.623

 

 1. 3.      DISTRIBUŢIA ACTIVITĂŢII CLINICE PE TIPURI DE INGRIJIRI, DE ACUTI SAU CRONICI

TIP DE INGRIJIRE

PROCENT DIN TOTAL CAZURI

CRONICI

29,60%

2.848

RECUPERARE

17,42%

1.676

PALIATIVE

52,99%

5.099

Total

100,00%

9.623

SPITALIZARE DE ZI

 

257

 

Volumul activităţii este 9.623 de cazuri (cu o medie lunară de 802 cazuri)

Durata medie de spitalizare are o valoare 9,28 zile.

 

 1. 4.      MORBIDITATE SPITALIZATĂ

Tabel nr.3 – Afectiuni din CMI-10 OMS

Nr.

crt.

Denumire afectiune din CMI-10 OMS

Numar cazuri

TOTAL 2012

% Cazuri

1

Unele boli infectioase si parazitare

9

0,10

2

Tumori

4299

48,31

3

Boli ale sangelui si ale organelor hematopoetice si unele tulburari ale sistemului imunitar

21

0,24

4

Boli endocrine, de nutritie si metabolice

77

0,87

5

Tulburari mintale si de comportament

123

1,38

6

Boli ale sistemului nervos

804

9,04

7

Boli ale urechii si ale apofizei mastoide

0

0,00

8

Boli ale aparatului circulator

1192

13,40

9

Boli ale aparatului respirator

167

1,88

10

Boli ale aparatului digestiv

123

1,38

11

Boli ale pielii si tesutului celular sub-cutanat

17

0,19

12

Boli ale sistemului osteo-articular, ale muschilor si tesutului conjunctiv

1400

15,73

13

Boli ale aparatului genito-urinar

19

0,21

14

Malformatii congenitale si anomalii cromozomiale

0

0,00

15

Simptome, semne si rezultate anormale ale examenelor clinice de laborator, neclasificate anterior

14

0,16

16

Leziuni traumatice, intoxicatii (otraviri) si alte consecinte ale cauzelor externe

3

0,03

17

Factori care influenteaza starea de sanatate si motivele de utilizare a serviciilor medicale

630

7,08

 

TOTAL

8898

100

 

 1. 5.      UTILIZAREA SERVICIILOR

Categorie de indicator

DENUMIRE INDICATOR

Valori medii nationale

2012

B. Indicatori de utilizare a serviciilor

Numar pacienti externati – total

Valoare proprie

9.623

Durata medie de spitalizare pe spital

20,20

9,28

Rata de utilizare a paturilor pe spital (zile)

292,00

 

Rata de utilizare a paturilor pe spital (%)

80,00

90,89

Proportia pacientilor internati din totalul pacientilor prezentati la camera de garda

Valoare proprie

89,4%

Proportia urgentelor din totalul pacientilor internati

30

 

Procentul pacientilor cu complicatii si comorbiditati din totalul pacientilor externati

Anexa 2

 

 

 1. 6.      CALITATEA SERVICIILOR MEDICALE

Categorie de indicator

DENUMIRE INDICATOR

Valori medii nationale

2012

D. Indicatori de calitate

Rata mortalitatii intraspitalicesti pe spital

1,58

7,53

Rata infectiilor nosocomiale

Valoare proprie

0

Indice de concordanta intre diagnosticul la internare si diagnosticul la externare

Anexa 2

88,87

Procentul pacientilor internati si transferati catre alte spitale

30

0,40

Numar reclamatii / plangeri pacienti

Valoare proprie

0

 

ANALIZA SWOT – Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca”

FACTOR

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Resurse materiale Patrimoniu, dotare

 

 

–                 Disponibilitatea pentru achizitionarea de aparatura medicala, diverse servicii si lucrari astfel incat actul medical sa se desfasoare in conditii din ce in ce mai bune; –                 Cautarea, in permanenta, de resurse materiale si umane care sa asigure un grad cat mai ridicat al serviciilor medicale furnizate de spital.–                 Implementarea de solutii noi, adaptate cerintelor medicinii moderne, care sa asigure accesul pacientilor la servicii medicale de calitate.

–                 Dotarea cu aparatura medicala:

1. ecograf multidisciplinar stationar;

2. analizor automat VSH;

3. analizor automat electroforeza;

4. analizor semiautomat bacteriologie;

5. analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate;

6. sistem osteodensitometrie;

7. cititor stripuri de urina;

–                 Prin planul de investitii pe anul 2013 se urmareste achizitionarea de aparatura medicala si de recuperare fizica, pentru oferirea de servicii medicale de cea mai buna calitate. Totodata se urmareste si cresterea calitatii serviciilor hoteliere prin imbunatatirea dotarii cu aparate noi, performante a blocului alimentar.

–                 Aparatele si echipamentele medicale de inalta performanta pot fi achizitionate numai prin planul de investitii, ce trebuie aprobat si asumat de CGMB.–                 Lipsa experientei in domeniul incheierii de parteneriate public-private pentru imbunatatirea dotarii materiale a spitalului cu aparatura si echipamente de inalta performanta.–                 In conformitate cu legislatia in vigoare, normarea personalului TESA se face in functie de numarul de paturi – astfel incat personalul care se ocupa direct cu achizitiile de produse, servicii si lucrari este insuficient in raport cu volumul si varietatea acestei activitati.

 

Activitatea clinica

–                 Experienta profesionala care asigura apropiere fata de pacient si de nevoile lui–                 Tratamentul egal si de calitate oferit tuturor pacientilor–                 Dotarea corespunzatoare cu aparatura performanta

–                 Informatizarea datelor medicale

–                 Interactiunile pozitive cu diverse organisme profesionale si administrative

–                 Protocoale de activitate medicala

–                 Lipsa experientei profesionale a cadrelor tinere–                 Lipsa educatiei specifice tipurilor de servicii oferite a cadrelor tinere in acest domeniu de activitate–                 Nivel scazut al eticii medicale, lipsa disciplinei, a motivatiei, indecizii

–                 Lipsa de responsabilitate

–                 Lipsa disciplinei

 

Resurse financiare

–                 Spitalul isi asigura resursele financiare astfel:

 • prin contract cu C.A.S.M.B,
 • prin subventii de la bugetul local,
 • prin venituri proprii
–                 Aprobarea bugetelor, pe surse de finantare,  incepand cu luna aprilie (cel mai devreme) al fiecarui an–                 De cele mai multe ori bugetele aprobate sunt mai mici decat estimarile spitalului

Resurse umane

 

–                 Educatia medicala continua si supraspecializarile cadrelor medicale –                 Relatiile colegiale de buna calitate  –                 Lipsa de personal conform normelor–                 Lipsa obiectivelor personale, a auto-cunoasterii 

Calitatea serviciilor

–                  Obtinerea ISO 9001:2008 –                  Indicatori de performanta comparabili cu cei oficiali sau alte sectii de profil–                  Infectii nosocomiale =0

–                 Adresabilitate crescuta an de an

–                 Sesizari si reclamatii=0

–                 Spitalizare de zi

–                 Grad mare de satisfactie a pacientilor

–                 Implementare de ghiduri medicale in numar mare

–                 Rata mortalitatii crescute–                 Lipsa de personal mareste norma si poate scadea calitatea serviciilor 

 

VI. ANALIZA MEDIULUI EXTERN.

In exercitarea atribuţiilor sale, Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca” colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii publice de specialitate din ţară, cu organizaţiile profesionale (Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România),  cu asociaţiile legal constituite ale pacienţilor, în particular şi cu societatea civilă, în general.

 

ANALIZA NEVOILOR COMUNITATII DESERVITE  

Serviciile medicale furnizate de unitatea noastra sanitara se adreseaza urmatoarelor categorii de pacienti:

–          pacienti cu afectiuni neoplazice, atat cei care au suferit interventii chirurgicale pentru indepartarea tumorii, cat si cei neoperabili, care au indicatii de tratament citostatic;

–          pacientii care au suferit un accident vascular acut si prezinta afectiuni neurologice ce necesita recuperare si ingrijiri specifice;

–          pacienti in varsta care au indicatii pentru ingrijiri specifice geriatrice si gerontologice;

–          pacienti care au indicatii de tratament si ingrijire de medicina interna – cronici;

–          pacienti cu afectiuni ale sistemului musculo-scheletal pentru tratament si recuperare fizica si balneologie;

–          cazuri sociale, internate la recomandarea serviciului de ambulanta, prin transfer de la spitale de acuti, sau aduse de politie si/sau alte autoritati.

Din enumerarea de mai sus se observa ca adresabilitatea serviciilor oferite de spitalul nostru cuprinde toate categoriile de varsta, atat din Bucuresti cat si din judetele invecinate, respectiv din mediu urban si din cel rural, in general cu venituri mici spre medii.

Totodata, avand in structura functionala, sectie cu adresabilitate directa pentru persoanele in varsta, ponderea acestora in cadrul pacientilor internati este mai mare.

O alta caracteristica a pacientilor tratati in spital este aceea ca majoritatea sufera de afectiuni cronice, ce necesita tratament mai indelungat si recuperare.

 

ANALIZA SWOT – Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca”

 

SECTOR

OPORTUNITATI

RISCURI

Poziţie geografica

–                 Spitalul este situat in sud-estul municipiului Bucuresti, in proximitatea inelului circular interior–                 Exista mijloace de transport intraurban (metrou si autobuz) si interurban (microbuz) –                 Spitalul este situat in afara inelului circular interior al municipiului Bucuresti–                 Mijloacele de transport intraurban sunt insuficiente – o singura linie de autobuz RATB; spitalul este situat intre doua statii de metrou

Politica si legislaţia

–                 Derulare programe de sanatate –oncologie –                 Avand in vedere legislatia in vigoare, spitalul nu poate transfera direct in centrele medico-sociale si/sau complexele socio-medicale pacientii care au nevoie de supraveghere si ingrijire postspitalizare si nu pot beneficia de servicii de ingrijire la domiciliu

Piata serviciilor de sanatate 

–                 Singurul spital din capitala cu servicii de tip cronic, paliativ, recuperare–                 Sectia de geriatrie – a doua sectie cu paturi, de profil, din capitala –                 Sectia de geriatrie face parte din ANA( Alianta Nationala Alzheimer) depistarea si evaluarea bolii Alzheimer

–                 Sectia geriatrie este clinica universitara UMF Carol Davila- garantul unor servicii medicale de calitate, nivel academic

–                 Sectia de Recuperare neurologica – amplasarea langa SCUBA- neurochirurgie, IBCV avantaj pentru tratament postacut

–                 Adresabilitatea crescuta catre sectia de OC-IP datorita ingrijirilor de tip paliativ public-unic in capitala

–                 Acorduri de colaborare cu spitale de acuti

–                 Acorduri de colaborare pt ingrijiri la domiciliu, servicii sociale, etc.

–                 Cazuri sociale internate prin presiuni externe: ambulanta, spitale de acuti, politie, autoritati, etc.–                 Colaborare deficitara cu diverse servicii de ingrijiri din alte sectoare–                 Dorinta apartinatorilor de a se prelungi internarea peste limita admisa

 

 

VII. PROBLEME  IDENTIFICATE

Buget insuficient, prin scaderea numarului de pacienti externati si a numarului de paturi pe care se contracteaza serviciile de spitalizare continua, prin cheltuieli mari cu intretinerea unor cladiri.

Atractivitate in scadere datorita gamei reduse de specialitati medicale oferite si problemelor financiare

Calitate in scadere a serviciilor medicale, prin gama redusa de servicii medicale oferite, personal de ingrijire insuficient, numar insuficient de protocoale si ghiduri de practica si nursing implementate

 

VIII. SCOP

Ridicarea standardelor serviciilor oferite  si imbunatatirea  performantei spitalului prin oferirea serviciilor medicale de calitate, cu promptitudine, in climat de siguranta, incredere, flexibilitate.  

 

IX.   OBIECTIVE GENERALE SI SPECIFICE

Obiectiv general nr. 1

Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale furnizate

Calitatea serviciilor medicale este un principiu din ce in ce mai important in domeniul sanatatii, deoarece creste gradul de informare al pacienţilor, concomitent cu progresele tehnologice si terapeutice.

Calitatea serviciilor medicale are numeroase dimensiuni, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de eficacitate, eficienta, continuitatea ingrijirilor, siguranţa pacientului, competenta echipei medicale, satisfactia pacientului, dar si a personalului medical. Conform legii, Ministerul Sănătăţii reglementează şi aplică măsuri de creştere a calităţii serviciilor medicale.

Responsabil: comitetul director

Termen de realizare : permanent

Monitorizare : trimestrial

Evaluare : anual

Indicatori de calitate

 1.                   1.            rata mortalităţii intraspitaliceşti, pe total spital şi pe fiecare secţie;
 2.                   2.            rata infecţiilor nosocomiale, pe total spital şi pe fiecare secţie;
 3.                   3.            rata bolnavilor reinternati în intervalul de 30 de zile de la externare;
 4.                   4.            indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externare;
 5.                   5.            procentul bolnavilor transferaţi către alte spitale din totalul bolnavilor internaţi;
 6.                   6.            numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilor înregistrate;
 7.                   7.            Analizeaza gradul de satisfactie al pacienţilor, prin chestionare de satisfactie si ia masuri in consecinţa;
 8.                   8.            Număr masuri de imbunatatire a activitatii luate in urma analizarii gradului de satisfactie al pacienţilor.

Obiective specifice:

 

1.1. Ameliorarea practicilor medicale si de ingrijire a pacientului   

Se realizeaza prin implementarea ghidurilor nationale aprobate prin ordine ale Ministrului sanatatii, protocoalelor adoptate de asociatiile profesionale la nivel national sau adaptarea unor ghiduri de practica europene sau internationale, prin elaborarea de protocoale terapeutice in baza ghidurilor adoptate.

Situaţia actuală: Ghidul de practică medicală reprezintă un set de afirmaţii despre diagnosticul şi tratamentul unei anumite afecţiuni. Aceste afirmaţii sunt rezultatul unei evaluări complete a dovezilor practicii medicale. Scopul definirii lor este de a ajuta personalul medical şi pacienţii în luarea deciziilor asupra modului cel mai adecvat de îngrijire a afecţiunii respective.

Protocolul de practică medicală reprezintă un formular care descrie modul obişnuit de a furniza îngrijiri unui anumit tip de pacient. Astfel, el cuprinde o înşiruire în timp a unor procese (analize, medicaţie, tratamente) necesare obţinerii unui rezultat dorit de la un pacient care a fost supus unei proceduri specifice sau unui tratament. Protocoalele se stabilesc pentru principalele episoade de îngrijire ale unui tip de pacient, ca de exemplu pentru imunizări la copii, naştere, tratamentul infarctului, apendicectomie ş.a.m.d.

Ghidurile de practică şi protocoalele de practică trebuie folosite împreună, acestea fiind complementare; căci ghidul furnizează informaţiile necesare pentru a construi protocolul, în timp ce protocolul face legătura între ghiduri şi practica medicală de zi cu zi.

1.1.1.      Activitati

–          Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Medicina Interna Cronici.

Responsabil: Medicul sef de sectie 

–          Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Oncologie cronici-Ingrijiri paliative. 

Responsabil: Medicul sef de sectie 

–          Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Clinica de Geriatrie si Gerontologie. 

Responsabil: Medicul sef de sectie 

–          Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Recuperare Neurologica.

Responsabil: Medicul sef de sectie 

–          Implementarea ghidurilor de practica si adoptarea de protocoale terapeutice, protocoale, algoritmuri de investigatii, diagnostic sau tratament in sectia Recuperare Medicina Fizica si Balneologie.  

Responsabil: Medicul sef de sectie 

–          Implementarea ghidurilor de nursing si adoptarea de protocoale si proceduri de ingrijire pe tipuri de pacient si nevoi.

Responsabil: asistente sefe de sectie 

1.1.2. Indicatori masurabili:

–          Numar si tip protocoale de practica aprobate de consiliul medical.

–          Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri  medicale implementate.

–          Numar si tip protocoale, algoritmuri sau proceduri  medicale revizuite.

1.1.3. Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical: trimestrial

1.1.4. Termen de realizare: permanent

1.1.5. Responsabil: Directorul Medical

1.1.6. Buget necesar:

 

1.2. Imbunatatirea calitatii ingrijirilor acordate  pacientului   

Se realizeaza prin implementarea ghidurilor de nursing si adoptarea de protocoale si proceduri de ingrijire pe tipuri de pacient si nevoi.

1.2.1. Activitati

–          Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectia Medicina Interna Cronici.

Responsabil: asistenta sefa de sectie 

–          Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectia Clinica de Geriatrie si gerontologie.

Responsabil: asistenta sefa de sectie 

–          Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectia Oncologie cronici-Ingrijiri paliative.

Responsabil: asistenta sefa de sectie 

–          Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectia Recuperare Neurologica. 

Responsabil: asistenta sefa de sectie 

–          Implementarea ghidurilor de nursing, procedurilor de ingrijire pe tip de pacient pe sectia Recuperare Medicina Fizica si Balneologie.

Responsabil: asistenta sefa de sectie 

–          Elaborarea si adoptarea de proceduri de ingrijire pe tip de pacient si tip de nevoi , la nivel de spital.   

Responsabil: directorul medical

1.2.2. Indicatori masurabili:

–          Numar si tip proceduri avizate de consiliul medical si aprobate de comitetul director.

–          Numar si tip proceduri implementate.

1.2.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial

1.2.4.Termen de realizare: permanent

1.2.5.Responsabil: Directorul Medical

1.2.6 Buget necesar:

 

1.3  Implementarea unui sistem de evaluare si monitorizare continua a calitatii serviciilor medicale in spital 

Se realizeaza prin implementarea standardelor ISO 9001:2008  

1.3.1. Activitati

–          acreditarea RENAR a laboratorului de analize medicale 

Responsabil: sef laborator si persoana desemnata din compartimentul administrativ 

–          desemnarea unui responsabil cu calitatea serviciilor medicale pe spital.

Responsabil: managerul 

–          imbunatatirea activitatii nucleului de calitate 

Responsabil: directorul medical 

–          elaborarea, implementarea si revizuirea periodica a unui plan de calitate in fiecare sectie a spitalului

Responsabil: directorul medical 

1.3.2. Indicatori masurabili:

–          Obtinerea certificarii RENAR pentru laborator.

–          Decizie cu responsabilul de calitate pe spital.

–          Numar rapoarte ale activitatii nucleului de calitate.

–          Plan de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale existent si revizuit periodic.

–          Certificare ISO obtinuta.

1.3.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : trimestrial

1.3.4.Termen de realizare trim II 2014 

1.3.5.Responsabil: Managerul, Directorul Medical

1.3.6 Buget necesar: 80.000 lei

 

1.4  Implementarea unui sistem de colaborare si parteneriate cu asociatii, servicii sociale, medico-sociale si de ingrijire la domiciliu

In scopul asigurarii integrarii sociale si a continuitatii ingrijirilor acordate pacientului, spitalul a incheiat acorduri/parteneriate de colaborare cu un spital de proximitate, societati de ingrijiri la domiciliu si centru de servicii medico-sociale.

1.4.1. Activitati

–          Incheierea de parteneriate cu asociatii, fundatii sau alti furnizori de servicii sociale sau medico-sociale pentru preluarea sau asistenta acordata pacientilor internati sau la externarea pacientilor:

 • Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar-Arseni” – pentru transferul interclinic al pacientului critic precum si pentru consult interdisciplinar al pacientilor internati (oftalmologie, O.R.L., chirurgie, cardiologie, neurochirurgie, urologie, ortopedie).
 • Firme specializate, acreditate de CNASJ si/sau CASMB – pentru asigurarea serviciilor de ingrijire la domiciliu a pacientilor externati.
 • Centrul Medico-Social al Sectorului 4 (fost Centru medico-Social „Sf. Luca”) – pentru acordarea de ingrijiri post-spitalicesti pacientilor externati care locuiesc singuri si nu au posibilitatea sa plateasca servicii de ingrijire la domiciliu.

–          Incheierea de parteneriate cu cultele religioase pentru a oferi asistenta spirituala fara discriminare:

 • Pentru servicii religioase de confesiune ortodoxa – spitalul are angajat un preot ortodox, cu contract de munca pe perioada nedeterminata, incheiat din anul 1996 – Preot Eugen Frincu.
 • Pentru servicii religioase de confesiune romano-catolica – spitalul a incheiat un protocol de colaborare cu Biserica Romano-Catolica „Sf. Tereza” – Preot Parinte Ciprian Martisca.

1.4.2. Indicatori masurabili:

–          Numar parteneriate incheiate pe tip de parteneriat.

1.4.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical : semestrial

1.4.4.Termen de realizare trim III 2013 

1.4.5.Responsabil: Managerul, Directorul Medical

1.4.6 Buget necesar:

 

1.5  Depistarea, controlul si supravegherea infectiilor nosocomiale

1.5.1. Activitati

–          Reducerea pana la eliminare a infectiilor nosocomiale asociate actelor invazive.

–          Controlul raspandirii bacteriilor multirezistente si emergenta fenomenelor infectioase cu potential epidemic.

–          Intarirea sistemului de supraveghere si control al IN.

–          Implicarea organizatiei la toate nivelurile in politicia de prevenire a IN si gestiunea riscului infectios.

–          Intarirea prevenirii transmiterii incrucisate a microorganismelor

1.5.2. Indicatori masurabili:

–          Incidenta infectiilor nosocomiale ( nr. infectii nosocomiale / nr. pacienti externati)

1.5.3.Monitorizare prin rapoarte catre Consiliul Medical: trimestrial

1.5.4.Termen de realizare: permanent

1.5.5.Responsabil:  departament SPCIN, medicii sefi de sectie, asistentele sefe de sectie 

1.5.6 Buget necesar: 20.000 lei

Obiectiv general nr. 2

Implementarea de programe naţionale de sanatate care sa răspundă problemelor de sanatate publica prioritare si nevoilor grupurilor populationale vulnerabile.

Obiective specifice:

 

2.1.Includerea spitalului in programul national de oncologie

2.1.1. Activitati

–          Asigurarea tratamentului citostatic pentru pacientii cu afectiuni oncologice.

2.1.2.Indicatori masurabili:

–          Numar mediu lunar de pacienti care au urmat tratament oncologic.

2.1.3.Termen de realizare: permanent 

2.1.4.Responsabil: Director Medical, Medicii sefi de sectie, Director Financiar, Departament Juridic

2.1.5 Buget necesar: 4.100.000 lei

Obiectiv general nr. 3

Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii spitalului şi dotarea cu aparatură/echipamente medicale 

            3.1. Propuneri 2013 

           3.1.1. Activitati

 1. 1.      Mansardare corp F in vederea mutarii laboratorului de analize medicale, astfel incat sa se mareasca atat numarul de paturi din spital, pentru a oferi tratament de specialitate mai multor potentiali pacienti, cat si sa se puna in functiune ambulatoriul de specialitate aprobat prin structura de functionare a spitalului. 
 2. 2.      Achizitionarea de aparatura medicala de inalta performanta pentru imbunatatirea calitatii analizelor medicale, in vederea stabilirii cu rapiditate si exactitate a diagnosticului, pentru aplicarea tratamentului adecvat.
 3. 3.      Achizitionarea de aparatura pentru fizioterapie, aparate si echipamente pentru recuperare fizica, in vederea imbunatatirii procedurilor de fizioterapie si recuperare fizica aplicate pacientilor internati.
 4. 4.      Implementarea, prin accesare de fonduri europene nerambursabile, a unui sistem integrat de E-Sanatate in cadrul Spitalului de Boli Cronice „Sf. Luca” pentru facilitarea accesului cetatenilor la servicii medicale de calitate, care vizeaza imbunatatirea calitatii serviciilor medicale furnizate pacientilor, optimizarea si dezvoltarea fluxului serviciilor medicale. Implementarea acestui sistem informatic integrat va permite urmarirea cheltuielilor, colectarea, stocarea si prelucrarea informatiilor medicale si financiare, fluidizarea fluxului de informatii, securitatea datelor cu caracter personal si a sistemului in ansamblu precum si integrarea operatiilor sistemului cu procedurile de lucru ale furnizorilor de serv icii medicale si farmaceutice.

                       3.1.2.Indicatori masurabili:

–          Lista lucrari efectuate

–          Lista aparatura medicala de inalta performanta achizitionate.

–          Lista aparate si echipamente achizitionate

–          Lista servicii prestate si produse achizitionate.

3.1.3.Termen de realizare: 31.12.2012 

3.1.4.Responsabil: Manager, Director Financiar, Departament achizitii

                       3.1.5 Buget necesar: 3.261.000 lei 

 

3.2. Imbunatatirea conditiilor hoteliere

            3.2.1. Activitati 

–                    Igienizarea permanenta atat a spatiilor de cazare cat si a spatiilor de tratament, recuperare, fizioterapie, etc.

–                    Montarea balustradelor mana curenta.

–                    Montarea unui sistem antisuicid la toate ferestrele spitalului.

–                    Montarea unui sistem de avertizare la fiecare pat.

–                    Montarea unui sistem de iluminare individual pentru fiecare pat.

–                    Compartimentarea unor saloane de pe fiecare etaj si transformarea acestora in rezerve cu grup sanitar inclus.

3.2.2.Indicatori masurabili:

–                    Lucrari achizitionate

3.2.3.Termen de realizare: trimestrul I 2013 

3.2.4.Responsabil: Manager, Director Financiar, Departament achizitii

3.2.5 Buget necesar: 450.000 lei

Obiectiv general nr. 4

Imbunatatirea managementului resurselor umane

Obiective specifice:

 

4.1. Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialisti si primari si a personalului medico-sanitar din cadrul spitalului prin obţinerea de competente si supraspecializari, la nivelul actual al cunoaşterii si nevoilor naţionale

4.1.1. Activitati

–                    aplicarea  planului de formare profesionala, elaborat pe baza propunerilor sefilor de sectii, avizat de catre Consiliul Medical si aprobat de comitetul director;

–                    organizarea de cursuri de pregatire cu personalul medico-sanitar la nivelul spitalului. 

4.1.2. Indicatori masurabili:

Numar de participari la cursuri, pe tip de formare si categorii de personal.

4.1.3. Termen de realizare: permanent

                        4.1.4. Responsabil: Director Medical, sef serviciu RUNOS

                 4.1.5. Buget necesar: 15.000 lei

Obiectiv general nr. 5

Imbunatatirea managementului financiar al spitalului

Obiective specifice:

 

5.1.Creşterea transparentei in utilizarea fondurilor 

5.1.1. Activitati

–                    Informatizarea spitalului in scopul evidenţierii costurilor reale ale serviciilor medicale;

–                    Organizarea de licitatii naţionale pentru achiziţii de bunuri si servicii;

–                    Intarirea capacitatii de evaluare, si control intern;

–                    Afişarea permanenta a datelor financiare de interes public.

 

5.2. Intarirea disciplinei financiare 

5.2.1. Activitati

–                    Asigurarea finantarii serviciilor medicale realizate, a programelor naţionale de sanatate si a celorlalte acţiuni si activitati, cu respectarea prevederilor legale si încadrarea in bugetul aprobat;

–                    Fundamentarea propunerilor de buget iniţiale si de rectificare pe baza principalelor strategii ale spitalului;

–                    încheierea exercitiilor financiare, analiza, controlul si elaborarea situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit dispoziţiilor legale;

–                    Analiza, verificarea si înaintarea spre avizare a bugetului de venituri si cheltuieli, potrivit dispoziţiilor legale;

–                    Monitorizarea modului de utilizare a resurselor financiare publice;

–                    Respectarea cu strictete a disciplinei financiare si bugetare, prin emiterea de norme metodologice si instrucţiuni de aplicare a prevederilor legale, de reglementari contabile specifice domeniului sanitar.

 

5.3. Atragerea de noi resurse financiare in domeniul sanitar 

5.3.1. Activitati

–                    Plata contravalorii serviciilor medicale pe baza de criterii obiective si reducerea influentei criteriului istoric.

–                    Evidenţierea cheltuielilor efectuate pentru fiecare pacient pentru toate serviciile medicale de care beneficiaza sau a beneficiat.

–                    Atragerea de resurse suplimentare pentru finanţarea cheltuielilor de sanatate, in care sens, prin Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii au fost instituite unele contributii ale persoanelor juridice care produc sau importa produse de tutun, băuturi alcoolice sau realizeaza incasari din activitati publicitare ale acestora care, potrivit legii, se utilizeaza pentru investitii in infrastructura sistemului sanitar public;

–                    Finanţarea unor programe curative de sanatate care se deruleaza din transferuri de la bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii (Programul naţional de oncologie).

–                    Aplicarea si implementarea Proiectelor Europene eligibile pentru spital – atragerea de fonduri europene (reabilitare infrastructura, informatizarea spitalului, formarea de personal, activitati de mediu);

–                    Includerea in strategia de dezvoltare a autoritatii locale/Ministerul Sanatatii.

 

5.4.Creşterea capacitatii de control al costurilor.

In prezent, calculul costurilor la nivel de pacient si crearea unui proces regulat de calculare a costurilor serviciilor spitaliceşti se realizeaza intr-o masura destul de redusa. Transparenta in sanatate este condiţia esenţiala pentru realizarea unei alocari echitabile bazate pe raportul cost/eficienta.

5.4.1. Activitati

–                    imbunatatirea mecanismelor de finanţare a furnizorilor de servicii de sanatate utilizând metode care sa reflecte munca depusa si sa stimuleze calitatea actului medical;

–                    elaborarea de metodologii clare de utilizare a resurselor financiare;

–                    instituirea unor mecanisme de monitorizare a utilizării resurselor financiare;

–                    pregatirea specifica a personalului implicat in activitatea de control, precum si a celor care autorizeaza utilizarea resurselor;

–                    evaluarea cantitativă si calitativă a stocurilor, efectuată periodic;

–                    necesar de materiale si echipamente, evaluate periodic;

–                    întocmirea planului de achiziţii si a calendarului de achiziţii;

–                    implicarea personalului tehnic specializat in îndeplinirea strategiei de achiziţii.

5.4.2. Indicatori economico-financiari.

 1. 1.      execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat;
 2. 2.      procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului;
 3. 3.      procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelor decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
 4. 4.      pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătătii cu această destinatie;
 5. 5.      procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului;
 6. 6.      costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţie;
 7. 7.      procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului (sintagma “venituri proprii” înseamnă, în cazul acestui indicator, toate veniturile obţinute de spital, exclusiv cele obţinute în contractul cu casa de asigurări de sănătate).

5.4.3. Monitorizare, evaluare, raportare.

–                    Monitorizarea lunara si trimestriala a cheltuielilor efectuate de spital;

–                    Monitorizarea cheltuielilor de personal;

–                    Monitorizarea periodica, prin sistemul operativ de raportare, a angajamentelor bugetare si a plaţilor efectuate pentru bunuri si servicii de către unitatile sanitare cu paturi finantate integral din venituri proprii.

5.4.4. Termen: permanent:

5.4.5. Responsabil: Comitet Director, Director Financiar Contabil.

Obiectiv general nr. 6

Promovarea spitalului

Obiective specifice:

 

6.1. Imbunatatirea site-ului de prezentare a Spitalului de Boli Cronice „Sf. Luca”

6.2. Lansarea unei campanii de promovarea a spitalului in mass media

            Activitati

–                    elaborarea unui logo si a unui set de mesaje de prezentare, centrate pe ideea de spital nou, sistem ISO implementat, spital acreditat, aparatura moderna , parteneriate valoroase, revizuire anuala

–                    tiparirea de pliante, postere cu mesajele de promovare

–                    prezentarea activitatii spitalului in emisiuni televizate

Indicatori masurabili.

–                    Numar accesari in evolutie

–                    Sondaj de opinie online

–                    Nr emisiuni tv

–                    Nr pliante , postere afisate

Termen: anual

Responsabil: purtator de cuvant, relatii cu publicul.

 

Eşalonarea OBIECTIVELOR STRATEGICE – GRAFICUL GANTT

 

OBIECTIVE / ACTIVITATI

2011

2012

2013

2014

2015

OBIECTIV STRATEGIC I

IMBUNATATIREA CALITATII SERVICIILOR MEDICALE FURNIZATE

            
Implementarea unui sistem de evaluare si monitorizare continua a calitatii serviciilor medicale in spital           
Imbunatatirea calitatii ingrijirilor acordate  pacientului          
Depistarea, controlul si supravegherea infectiilor nosocomiale          
Implementarea unui sistem de colaborare si parteneriate cu asociatii, servicii sociale, medico-sociale si de ingrijire la domiciliu            

OBIECTIV STRATEGIC II 

IMPLEMENTAREA DE PROGRAME NAŢIONALE DE SANATATE CARE SA RĂSPUNDĂ PROBLEMELOR DE SANATATE PUBLICA PRIORITARE SI NEVOILOR GRUPURILOR POPULATIONALE VULNERABILE.

Includerea spitalului in programul national de oncologie 

 

       

OBIECTIV STRATEGIC III

DEZVOLTAREA, MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII SPITALULUI ŞI DOTAREA CU APARATURĂ/ ECHIPAMENTE MEDICALE

Aprobarea si îndeplinirea planului de investitii pe termen scurt si mediu          
Imbunatatirea conditiilor hoteliere          

OBIECTIV STRATEGIC IV

IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR UMANE

Stimularea pregătirii postuniversitare a medicilor specialisti si primari si a personalului medico-sanitar din cadrul spitalului prin obţinerea de competente si supraspecializari, la nivelul actual al cunoaşterii si nevoilor naţionale           
Identificarea unor facilităţi pentru atragerea personalului medical in zona.           

OBIECTIV STRATEGIC V

IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI FINANCIAR AL SPITALULUI

Creşterea transparentei in utilizarea fondurilor           
Intarirea disciplinei financiare           
Atragerea de noi resurse financiare in domeniul sanitar           
Creşterea capacitatii de control al costurilor.           

OBIECTIV STRATEGIC VI

PROMOVAREA SPITALULUI

Imbunatatirea siteului de prezentare a Spitalului de Boli Cronice „Sf. Luca”           
Lansarea unei campanii de promovarea a spitalului in mass media           

 

X. EVALUAREA PLANULUI DE MANAGEMENT

 

EVALUAREA DE ETAPA

Se va face prin analiza tuturor indicatorilor masurabili, pe fiecare obiectiv in parte

Periodicitate:  anual 

Documente emise: raport de evaluare de etapa 

Responsabil: Comitetul Director 

Circuitul documentelor: raportul se prezinta Consiliului de Administratie

 

REVIZUIREA PLANULUI DE MANAGEMENT

Se va face in urma analizei rapoartelor de etapa, daca Consiliul de Administratie decide modificarea sa, la propunerea Comitetului Director

Editia revizuita este supusa dezbaterii in spital inaintea adoptarii si, ulterior,  avizarii de catre Consiliul Medical si aprobarii de catre Consiliul de Administratie

Responsabil: COMITETUL DIRECTOR 

Circuitul documentelor: PROIECTUL se analizeaza in sedinta CD,  propunerile de modificare se implementeza si se inainteaza varianta finala spre avizare CM si aprobare CA.

 

 

 

 

C O M I T E T   D I R E C T O R

 

 

Permanent link to this article: http://web.spitalulsfluca.ro/?page_id=776

Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca"