Portal Web

Evenimente

“Profilul medicului şi al asistentului medical de acum 20 de ani este profund schimbat, cu mai multe responsabilităţi, cu o activitate mai laborioasă şi cu cerinţe crescânde din partea societăţii”

 

Reporter: Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca”este o instituţie medicală care oferă pacienţilor săi servicii de recuperare, cronice, paliative şi asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale. Care dintre aceste servicii medicale oferite au cea mai mare pondere în activitatea spitalului?

Conf.univ.dr. Ana Capisizu: Spitalul de Boli Cronice „Sf.Luca” are o istorie de peste 40 de ani, timp în care a evoluat şi s-a dezvoltat, devenind un spital cu un profil specific de activitate medicală. În ultimii 10 ani, spitalul a dezvoltat o structură de activităţi medicale axată pe recuperare postacut în diferite specialităţi (neurologie, medicină fizică), pe evaluarea, monitorizarea şi tratamentul pacienţilor cu boli cronice asociate (medicină internă, geriatrie) şi pe servicii de îngrijiri paliative oncologice.

Având în vedere  unicitatea spitalului nostru în sectorul medical al capitalei şi nu numai, precum şi importanţa serviciilor medicale oferite, s-a remarcat, în ultimii ani, o creştere progresivă a adresabilităţii pacienţilor cu patologie specifică. De asemenea, s-a remarcat şi o creştere a colaborării cu spitalele de acuţi din capitală, pentru preluarea pacienţilor în vederea tratamentului recuperator postacut.

Cele 5 secţii medicale ale spitalului (medicină internă, geriatrie, neurologie, medicină fizică şi oncologie) însumează 300 de paturi, oferind servicii de spitalizare continuă (cu durată de spitalizare în funcţie de specialitate), spitalizare de zi, servicii de ambulator. În cadrul secţiei de oncologie cronici se derulează Programul Naţional de Oncologie din cardul Ministerului Sănătăţii. Laboratorul propriu de Analize Medicale, de Imagistică Radiologică şi Baza de tratament a spitalului sunt moderne şi dotate cu echipamente performante, la standarde înalte de calitate, oferind suportul unei medicini moderne, bazate pe ghiduri de bună practică de diagnostic şi tratament.

Investiţiile făcute, în ultimii şase ani, în infrastructura spitalului şi în aparatura modernă de investigaţii şi de tratament recuperator, prin aportul constant al managerului spitalului, ing. Adrian Constantin şi cu sprijinul Primăriei Municipiului Bucureşti prin Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti (ASSMB), au adus spitalul la standardele cerute de Ministerul Sănătăţii.

Informatizarea spitalului, realizată în proporţie de 100% şi actualizată în cadrul unui program finanţat din foduri europene, a făcut posibilă oferta de servicii medicale moderne, de calitate şi absolut necesare noilor cerinţe europene.

Obţinerea certificatului ISO 9001 în 2013 şi în 2015, precum şi a acreditării de către Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor, în decembrie 2014, demonstrează performanţa spitalului nostru, fiind rezultatul muncii de echipă, medicale şi administrative. În condiţiile în care s-a decis ca, din 2016 (odată cu terminarea primului ciclu de acreditare), CNAS va lucra doar cu unităţile medicale acreditate, rezultatele obţinute ne bucură, mai ales că sunt urmare a unei activităţi intense, ce dovedeşte că în practica noastră de zi cu zi punem un accent deosebit pe calitatea serviciilor medicale oferite şi a îngrijirilor acordate.

Activitatea medicală se bazează mai ales pe o echipă medicală solidă, cu specialişti de valoare în toate specialităţile, cu o pregătire complexă care include cunoştinţe de psihologia pacientului cu polipatologie cronică, de sociologie, de asistenţă socială. În acest fel, activitatea medicală devine un act de calitate, care arată responsabilitatea întregului colectiv, oglindită în rezultatele obţinute.

Sunt director medical al Spitalului de Boli Cronice „Sf.Luca” din anul 2004, şi în tot acest timp am contribuit la dezvoltarea spitalului, atât pe linie administrativă, cât şi profesional-academică. Ca specialist în geriatrie, înfiinţarea Clinicii Universitare de geriatrie şi gerontologie a U.M.F. „Carol Davila”, încă din  anul 2011, prin O.M.S. şi O.M.E.C.T.S., a fost o reală provocare dar şi o satisfacţie profesională. Clinica de Geriatrie are activitate didactică pentru trei niveluri educaţionale: medici rezidenţi de geriatrie şi gerontologie sau de alte specialităţi, studenţi de anul III la Facultatea de Medicină şi studenţi de Asistenţă medicală din cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală. La acestea se adaugă activitatea practică desfasurată în secţiile spitalului de către viitorii asistenţi medicali, elevi ai şcolilor postliceale cu care spitalul are contracte de colaborare.

Activitatea ştiinţifică şi de cercetare a clinicii se regăseşte în studiile clinice şi publicaţiile din reviste de specialitate sau în prezentarea de lucrări ştiinţifice în cadrul unor congrese sau conferinţe naţionale şi internaţionale de diferite specialităţi. Spitalul „Sf.Luca”, prin Clinica universitară de Geriatrie, are activitate de cercetare, participând, în 2013, la un proiect european de cercetare ştiinţifică, pe bază de contribuţie voluntară (nefinanţat), la solicitarea Consiliului European al Medicilor – Grupul de Lucru privind Îmbătrânirea Sănătoasă şi Activă (Comité Permanent/Standing Committee of the European Doctors – CPME – the Working Group for Healthy and Active Ageing), iar în 2014 la Proiectul „The economic and social burden of dementia in Romania” – Europubhealth, realizat împreună cu Faculty of Health Sciences of the JAGIELLONIAN University Krakow.

Toate aceste realizări au făcut ca Spitalul de Boli Cronice „Sf.Luca” să obţină prin OMS, în 2013, clasificarea în Categoria II M de clasificare a spitalelor, deşi a fost propus iniţial (din cauza denumirii lui) să facă parte din Categoria a V-a de clasificare. Cu toate că acest aspect al clasificării spitalelor nu a avut urmări administrative, obţinerea acestui calificativ dovedeşte calitatea activităţii medicale a întregului spital.

Spitalul a urmat o dezvoltare specială, aparte, conformă cu cerinţele de servicii medicale, bazate pe nevoile populaţiei: recuperare multidisciplinară şi de îngrijiri paliative, segment destul de firav prezent printre unităţile medicale din capitală.

Îmbătrânirea demografică la care asistăm pe plan naţional, morbiditatea variată însoţită de co-morbidităţi, creşterea numărului de pacienţi cu sindroame de decondiţionare în diferite stadii, a pacienţilor cu cancer, unii în stadii terminale, reprezintă nevoi speciale – medicale şi de îngrijiri în cadrul populaţiei. În acest sens, Spitalul de Boli Cronice „Sf.Luca” a înregistrat in ultimii 3-4 ani o creştere alarmantă a adresabilităţii mai ales în specialitatea Oncologie medicală – Îngrijiri Paliative, motiv pentru care s-a impus extinderea acestei secţii cu un numar de 14 paturi, în condiţiile respectării normativelor Ministerului Sănătăţii, demers în curs de realizare. Aşadar, spitalul nostru susţine ideea unei concepţii moderne, europene, de servicii medicale de calitate, pentru aceste categorii de pacienţi cu nevoi speciale de tratament, recuperare şi de îngrijire.

Pentru desfăşurarea unei arii cât mai diverse de activităţi de educaţie medicală a specialiştilor şi a societăţii civile, care să contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, la creşterea eficienţei şi eficacităţii serviciilor de asistenţă medicală recuperatorie, mai mulţi specialişti şi prieteni apropiaţi ai spitalului au înfiinţat, în 2013, Asociaţia Medicală Română de Reabilitare Multidisciplinară. Deşi la început, activitatea asociaţiei reprezintă un suport important pentru spital şi pentru pacienţi.

 

Reporter: În calitatea dumneavoastră de director medical al spitalului, sunteţi cea care organizaţi şi conduceţi în mod direct activitatea instituţiei. Care sunt dificultăţile cu care va confruntaţi, în prezent?

Conf.univ.dr. Ana Capisizu: Dificultăţile de care ne lovim încă sunt cele care ţin de percepţia colegilor din alte spitale, cele de acuţi mai ales, asupra spitalului nostru. Dorinţa colegilor de a transfera un pacient către noi nu ţine neaprat de o nevoie medicală a acestuia, de continuarea unui tratament sau de o evaluare specifică. De multe ori, un astfel de transfer este cerut pentru nevoi sociale, fiind vorba de cazuri sociale pe care spitalele de acuţi nu le rezolvă, nu pot sau nu doresc să le rezolve. Nu vreau sa dezvolt ce este un caz social – nu înseamnă neaparat lipsa familiei, a locuinţei sau a veniturilor. De multe ori poate însemna chiar abandonul familial. Fiecare spital se poate confrunta cu internări de cazuri sociale, dar este dator să şi le rezolve personal, spitalul nostru neavând nici o calitate în a rezolva cazurile sociale din alte spitale.

Reamintesc că spitalul nostru este un spital în contract de finanţare cu CASMB, cu durată de spitalizare conform specialităţilor, cu internare pe bază de programare, cu cerinţe de internare obligatorii (bilet de trimitere/transfer, buletin, adeverinţă/talon pensie, card de sănătate). În vederea soluţionării cât mai rapide a unor astfel de cazuri sociale internate, am organizat şi funcţionează în cadrul spitalului nostru, un compariment de externare dirijată (CED) condus de către asistentul social, care găseşte soluţiile cele mai adecvate pentru fiecare caz în parte.

O altă categorie de dificultăţi, care nu este caracteristică doar spitalului nostru, ci întregului sistem sanitar public, o reprezintă lipsa de personal medical, medici dar mai ales personal mediu şi de îngrijire. Normarea cu personal medical, diferită pe categorii de spitale, este o normare depaşită de noile cerinţe ale medicinii moderne, complexe, de îngrijire. Profilul medicului şi al asistentului medical de acum 20 de ani este profund schimbat, cu mai multe responsabilităţi, cu o activitate mai laborioasă, informatizată şi cu cerinţe crescânde din partea societăţii. Activitatea administrativă solicitantă atribuită medicului este în detrimentul pacientului şi al unui act medical de calitate, în condiţiile unei normări insuficiente.

Statutul social al medicului în România s-a alterat în decursul ultimilor ani, iar salariile personalului medical au rămas dintre cele mai mici, comparativ cu cele din ţările est-europene, nemaivorbind de cele occidentale, către care migrează marea majoritate a personalului medical.

 

Reporter: Cum colaborati cu organizaţia sindicală din spital?

Conf.univ.dr. Ana Capisizu: Sindicatul Sanitas din Spitalul „Sf.Luca” este prezent şi activ în viaţa şi activitatea membrilor săi. Colaborarea cu organizaţia sindicală este bună, având în vedere prezenţa liderului de sindicat în cadrul Consiliului de Administraţie al spitalului, calitate în care participă la discuţiile din acest vor şi propune soluţii pentru problemele care privesc personalul medical, astfel încat dialogul cu sindicatul este unul util şi constructiv. Semnarea Contractului colectiv de muncă este una dintre activităţile liderului de sindicat care a fost îndeplinită cu succes în Spitalul „Sf.Luca”.

Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca"