Portal Web

Concursuri Septembrie 2021

ANUNȚ CONCURSURI SEPTEMBRIE 2021

Bibliografie și tematică KINETOTERAPEUT

Bibliografie și tematică ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

Bibliografie și tematică ECONOMIST I A

Bibliografie și tematică BRANCARDIER

Bibliografie și tematică ASISTENT MEDICAL DEBUTANT, ASISTENT MEDICAL, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL

Bibliografie și tematică INFIRMIERĂ

Bibliografie și tematică ÎNGRIJITOARE

Bibliografie și tematică REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT, REGISTRATOR MEDICAL, STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT

Bibliografie și tematică ARHIVAR

Bibliografie și tematică SPĂLĂTOREASĂ

Bibliografie și tematică ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPEUT

Bibliografie ȘEF SERVICIU TEHNICO ADMNISTRATIV

Bibliografie REFERENT DE SPECIALITATE SSM PSI

ERATĂ bibliografie INFIRMIERĂ, ÎNGRIJITOARE, SPĂLĂTOREASĂ

ANUNȚ LOCAȚIE ȘI ORA PROBA SCRISĂ. MĂSURI PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI

Centralizator selecție dosare arhivar

Centralizator selecție dosare asistent social principal

Centralizator selecție dosare referent de specialitate I

Centralizator selecție dosare brancardier

Centralizator selecție dosare infirmiere

Centralizator selecție dosare îngrijitoare

Centralizator selecție dosare registrator medical și statistician medical

Centralizator selecție dosare asistent medical

Centralizator selecție dosare spălătoreasă

Centralizator selecție dosare Șef Serviciu

Centralizator selecție dosare asistent medical balneofiziokinetoterapie

Centralizator selecție dosare kinetoterapeut

REZULTATE PROBA SCRISĂ

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA_ARHIVAR

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA_ASISTENT MEDICAL BALENOFIZIOKINETOTERAPIE

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA_ASISTENT MEDICAL GENERALIST

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA_ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA_BRANCARDIER

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA_INFIRMIERE

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA_ÎNGRIJITOARE

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA_KINETOTERAPEUT

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA_REFERENT DE SPECIALITATE I

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA_REGISTRATOR MEDICAL SI STATISTICIAN

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA_SEF SERVICIU

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA SCRISA_SPALATOREASA

ANUNT LOCATIE SI ORA PROBA INTERVIU. MASURI PRIVIND ORGANIZAREA PROBEI INTERVIU

REZULTATE PROBA INTERVIU

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU ASISTENT MEDICAL

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU BRANCARDIER

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU INFIRMIERA

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU INGRIJITOARE

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU REGISTRATORI SI STATISTICIAN

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU SPALATOREASA

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU_ARHIVAR

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU_ASISTENT MEDICAL BALNEO

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU_ASISTENT SOCIAL PRINC…

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU_KINETOTERAPEUT

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU_SEF SERVICIU

ANUNT RELUARE PROBA INTERVIU REGISTRATOR MEDICAL DEBUTANT, REGISTRATOR MEDICAL, STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT

CENTRALIZATOR REZULTATE PROBA INTERVIU REGISTRATOR MEDICAL ȘI STATISTICIAN

—-

MĂSURI PRIVIND ORGANIZAREA PROBEI INTERVIU

—-

REZULTATE FINALE

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE ARHIVAR

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPEUT

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE ASISTENT MEDICAL

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE ASISTENT SOCIAL PRINCIPAL

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE BRANCARDIER

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE INFIRMIERĂ

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE îNGRIJITOARE

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE KINETOTERAPEUT

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE ȘEF SERVICIU

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE SPĂLĂTOREASĂ

CENTRALIZATOR REZULTATE FINALE REGISTRATORI ȘI STATISTICIAN

Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca"