Portal Web

Declaratia de politica privind calitatea

DECLARATIE PRIVIND POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

Misiunea Spitalului de Boli Cronice Sf. Luca este de a asigura asistenta medicala de cea mai mare calitate pacientilor cu afectiuni cronice in vederea imbunatatirii calitatii vietii.

Oferim servicii medicale de inalta performanta in:

-recuparere medicala (balneo-fizio-kinetoterapie)

-ingrijire si supraveghere medicala de specialitate ( profil pluridisciplinar: neurologie, geriatrie, medicina interna, oncologie si paliatie)

– abordare interdisciplinara a cazurilor complexe prin mijloace de diagnostic si tratament moderne:

–          laborator clinic, radiologie si imagistica,dotate cu aparatura de ultima generatie

–          laborator de anatomie patologica in vederea cresterii diagnosticului de certitudine

–          medicamente disponibile prin farmacia spitalului centrate pe nevoile pacientilor

Obiectivele noastre sunt:

–          crestere calitatii actului medical la cote cat mai performante prin pregatire profesionala continua a intregului personal, achizitionarea aparatii performante, dotarea unitatii conform standardelor/ normelor in vigoare

–          pacientul sa fie permanent in centrul atentiei

–          siguranta pacientului

–          cresterea nivelului de comunicare intre personalul medical si pacient

–          colaborare profesionala de inalta tinuta intre toti angajatii unitatii

–          eficientizarea actului medical ( scaderea timpului de dg. / scaderea costurilor)

–          scaderea costurilor nu se face in detrimentul calitatii

–          creşterea gradului de utilizare a resurselor prin o mai bună planificare a activităţii;

–          instruirea permanentă a personalului pentru asigurarea flexibilităţii acestuia şi ridicarea nivelului de cunoştinţe;

–          obţinerea satisfacţiei clienţilor, a angajaţilor şi a tuturor părţilor interesate prin calitatea serviciilor oferite.

–          conformarea cu cerintele legale si de reglementare aplicabile activitatilor spitalului in domeniul calitatii

–          educarea şi implicarea fiecărui angajat în scopul aplicării politicii în domeniul calităţii prin iniţiative, performanţe, responsabilitate, protejare şi colaborare permanentă.

 

Politica în domeniul calităţii a Spitalului de Boli Cronice Sf. Luca este de a oferi servicii medicale de un înalt nivel calitativ, cât mai eficient posibil,pentru a satisface cerinţele clienţilor noştri.
     Managerul General se angajează să comunice în cadrul organizaţiei importanţa satisfacerii cerinţelor legale şi de reglementare, a cerintelor sistemului de management integrat  şi să urmărească respectarea acestora.

Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca"